Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631
Vị trí tuyển dụng
Stt Vị trí Mô tả Số lượng Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên hành chính - nhân sự
- Tuyển dụng; - Phối hợp với các P/B trong công tác đánh giá nhân sự định kỳ; - Quản lý nhân sự, hành chính; - Xây dựng quy chế, quy định; - Tính lương, BHXH cho CBNV. 1 31/8/2017   Xem chi tiết
2 Trưởng phòng Kế hoạch - Nhân sự
Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Luật, QTNS, QTDN, Kinh tế ... trên 5 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự 1   Xem chi tiết
3 Chuyên viên Tuyển dụng
Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Luật, QTNS, QTDN, Kinh tế .... Trên 3 năm làm việc, có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
4 Trưởng/ Phó phòng KT-TT
Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Kỹ thuật/Kinh tế/ QTKD ... Trên 5 năm làm việc. trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý ... 1 31/5/2017   Xem chi tiết
5 Chuyên viên Thị trường
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật/ Kinh tế/ QTDN ...Trên 5 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
6 Kỹ sư Dự toán cơ (ĐHKK)
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
7 Kỹ sư Dự toán điện
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
8 Trưởng phòng Dự án
yêu cầu: TNĐH chuyên ngành có liên quan. Có kinh nghiệm quản lý các dự án các công trình tòa nhà, chung cư ... Từng làm Chỉ Huy trưởng các công trình cơ/điện. Biết tính khối lượng, quản lý khối lượng dự án 1 31/5/2017   Xem chi tiết
9 Phó phòng QLDA
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, ĐHKK, Nhiệt ... Trên 10 năm làm việc, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
10 Kỹ sư Dự án
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Điện nhẹ, Nhiệt, ĐHKK - Thông gió ... Trên 5 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tưng đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
11 Kỹ sư điện
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
12 Thủ kho
Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH trở lên. Trên 3 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017  
13 Kỹ sư/Giám sát HVAC
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
14 Chỉ huy trưởng
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, CTN, ĐHKK - Thông gió ... Trên 5 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
15 Chỉ huy phó
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt, CTN, ĐHKK - Thông gió ... Trên 5 năm làm việc, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc vị trí tương đương 2 31/5/2017   Xem chi tiết
16 Kỹ sư/Giám sát ĐHKK
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 5 31/5/2017   Xem chi tiết
17 Kỹ sư/Giám sát cấp thoát nước
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 5 31/5/2017   Xem chi tiết
18 Kỹ sư/Giám sát PCCC
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 2 31/5/2017   Xem chi tiết
19 Kỹ sư/Giám sát điện
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết
20 QA/QC
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, Nhiệt ... Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có ít nhất 2 năm làm việc vị trí tương đương 1 31/5/2017   Xem chi tiết