Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631

                                                                                            THƯ MỜI

                                                                    V/v Tham dự ĐHCĐ bất thường 2017

Kính gửi: Cán bộ, nhân viên TECHGEL và SINTEC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT SÀI GÒN

    Trân trọng kính mời toàn thể CBNV của Công ty SINTEC, TECHGEL đến tham dự Đại hội cổ đông
bất thường năm 2017.

    - Thời gian: Khai mạc lúc 9h00 ngày 06/08/2017

    - Địa điểm: Hội trường Công ty.

                30 Phan Chu Trinh, P. 2, Q. Bình thạnh, TP. HCM

    Sự có mặt của Quý vị sẽ đem lại sự thành công cho Đại hội.

    Trân trọng.

                                                                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                              đã ký

                                                                                                                                                     HUỲNH HỮU LỘC