Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631

                                                                                                              TP. HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2017

                                                                                THƯ MỜI

                                                           Tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

               Kính gửi: Cán bộ, nhân viên TECHGEL và SINTEC


                                     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT SÀI GÒN

 

Trân trọng kính mời toàn thể CBNV của Công ty SINTEC, TECHGEL đến tham dự Đại hội cổ đông năm 2017.

-         Thời gian: Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21/4/2017.

-         Địa điểm : Hội trường Công ty.


             30 Phan Chu Trinh, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.


Sự có mặt của Quý vị sẽ đem lại thành công cho Đại hội.


Trân trọng.

                                                                                                     T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

                              Đã ký  

                     Đặng Công Ngôn