Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631


                                                                                                              TP. HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2017

                                                                              THÔNG BÁO

                                                             V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017

            Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn 

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017 với những nội dung sau:

1.   Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian :  Khai mạc vào lúc 13h30, ngày 21/4/2017

- Địa điểm   :  Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn

                           30 Phan Chu Trinh, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

2.   Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông của Công ty hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông có trong danh sách sở hữu cổ phần đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2017.

3.   Nội dung chính của Đại hội

-        Báo cáo của TGĐ về tình hình SX-KD năm 2016.

-        Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình SX-KD và số liệu kế toán năm 2016.

-        Báo cáo của HĐQT về:

o   Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016;

o   Các định hướng kinh doanh năm 2017.

-        Kiểm điểm của các TV. HĐQT + BKS.

4.  Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi về Công ty trước 16g00 ngày 22/3/2017.

- Khi đến tham dự Đại hội mang theo Thư mời tham dự Đại hội, giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) để xác nhận tư cách Cổ đông.

Mọi thông tin liên quan Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: (08) 35104633 gặp chị Chiêu/ chị Nguyệt để biết thêm chi tiết.

   Rất mong nhận được sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.                                    

                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                    Đã ký

                                                                                                                                                                      Đặng Công Ngôn