Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (tên giao dịch "SINTEC") được thành lập từ năm 2010 (theo Giấy phép ĐKKD số 0 3 0 9 7 0 9 7 2 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư, TP. HCM cấp ngày 26/01/2010), gồm có 7 cổ đông sáng lập. Trong đó, 3 cổ đông là pháp nhân và 25 cổ đông là cá nhân.

Qua quá trình hoạt động, SINTEC ngày càng chứng minh được năng lực và vị trí của mình trong lĩnh vực Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.

Các lĩnh vực hoạt động:

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ

1.   Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trọn gói hoặc từng
phần theo hình thức EPC (Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt), BOT
(Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao), BT (Xây dựng - Chuyển giao),...
trong các lĩnh vực:

-     Công trình công nghiệp và dân dụng.

-     Công trình giao thông, thủy điện và thủy lợi.

2.  Tư vấn, giám sát, quản lý dự án trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng,
công nghiệp và giao thông. 

3.  Đầu tư vào dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu dân cư, nhà ở. 

4.  Kinh doanh bất động sản. 

5.  Mua, đầu tư, tái cấu trúc và bán Doanh nghiệp. 

Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu.

Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị

Cung cấp vật tư, thiết bị trong các lĩnh vực:

-     Dây chuyền sản xuất công nghiệp;

-     Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

-     Nhiệt lạnh;

-     Điện tử; tự động hóa; Công nghệ thông tin;

-     Cấp, thoát nước;

-     Xử lý môi trường;

-     Phòng cháy chữa cháy

-     Điện nhẹ

-     BMS

-    Xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng (khu công nghiệp, khu công nghệ cao,
cảng biển, sân bay...).