Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631
Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường 2017
Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng kính mời toàn thể CBNV, Cổ đông, khách mời tham dự ĐHCĐ.
Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017
Toàn Công ty được nghỉ Lễ 03 ngày: từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017
Thông báo Tham dự ĐHCĐ năm 2017
V/v Tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017
Thông báo ĐHCĐ thường niên 2017
V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017 với những nội dung ....
Thông báo Đăng ký mua cổ phiếu
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC) vào ngày 15/04/2016.